Tiền Tiểu học Pre-B

Em vẽ hoa lá trong vườn trường em

Em vẽ hoa lá trong vườn trường em

Hôm nay lớp PreB được học Mỹ thuật theo chủ đề hoa lá. Cô giáo đưa các bạn ra vườn trường thăm quan, cùng nhau quan sát cây cối, hoa lá. Các bạn reo lên ...
Xem Chi Tiết
Chương Trình Tiền Tiểu Học PRE-B, Năm học 2020 - 2021

Chương Trình Tiền Tiểu Học PRE-B, Năm học 2020 – 2021

Bên cạnh chương trình Tiểu học với Tiếng Anh vượt trội, hai năm qua, trường Tiểu học Brendon Song ngữ Brendon còn tự hào với chương trình Tiền Tiểu học đã khẳng định được chất ...
Xem Chi Tiết
0912 345 678
0912 345 678
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ