Sổ tay Phụ huynh Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon %

Sổ tay Phụ huynh

Sổ tay Phụ huynh năm học 2020 – 2021

Kính gửi Quý vị Phụ huynh, Sau hơn 9 năm hoạt động, trường Tiểu học Brendon tự hào là một trường phổ thông áp dụng thành công chương trình song ngữ tại Hà Nội, với chất lượng đầu ra đã được khẳng định. Chương trình học được thiết kế dựa trên hệ thống giáo dục […]