Tuyển dụng Trường tiểu học Brendon - Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Vị trí Thu nhập Hạn nộp hồ sơ

Bản tin tuyển dụng tháng 5-6/2023

Từ 10.000.000 VND 30/6/2023

Tuyển dụng Giáo viên nhạc cụ dân tộc

Từ 10.000.000 VND 30/6/2023

Position: Primary ESL and Science Teacher

Negotiable 31/5/2023

Bản tin tuyển dụng tháng 2 năm 2023

Từ 9.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng Trợ giảng tiếng Anh

Từ 8.000.000 vnd 31/3/2023

Tuyển dụng giáo viên âm nhạc

Từ 15.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Từ 8.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng Cán bộ Tuyển sinh

Từ 10.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng Giáo viên Mỹ thuật

Từ 15.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng giáo viên Kỹ năng sống

Từ 15.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển dụng Giáo viên Tin học (ICT)

Từ 15.000.000vnđ 31/3/2023

Tuyển Dụng Giáo Viên Tiểu Học

Từ 15.000.000vnđ 30/6/2023

Đăng ký ứng tuyển

Các ứng viên ứng tuyển xin vui lòng để lại thông tin theo form dưới đây