Học bổng Brendon Trường tiểu học Brendon

Học bổng Brendon

Được ra đời với mục đích khuyến khích các Brendoners phấn đấu học tập, Học bổng Brendon như một phần thưởng cho những nỗ lực, cố gắng tuyệt vời của các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất. Cuộc thi học bổng được tổ chức mỗi năm học một lần, nội dung thi 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Kết quả bài thi sẽ được lấy làm căn cứ để chọn ra những bạn xuất sắc nhất, được nhận học bổng.

Năm học 2019 – 2020, là năm học đầu tiên trường Brendon tổ chức cuộc thi học bổng. Các bạn giành học bổng sẽ được chiết khấu học phí cho năm học kế tiếp 2020 – 2021:

1. Chu Trần Kiên, lớp 1B4 giành học bổng 20%
2. Cao Ngọc Tường Minh, 1B4 giành học bổng 10%
3. Phạm Mai Chi, lớp 2B3 giành học bổng 10%
4. Đào Ngọc Linh, lớp 2B4 giành học bổng 10%
5. Phùng Nguyễn Gia Hân, lớp 3B4 giành học bổng 20%
6. Ngô Đình Anh, lớp 3B4 giành học bổng 10%
7. Đặng Minh Phú, lớp 3B4 giành học bổng 10%
8. Mai Phan Tâm An, lớp 4B2 giành học bổng 10%