Dành cho học sinh đạt giải học tập & thể thao Trường tiểu học Brendon

Dành cho học sinh đạt giải học tập & thể thao

Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Brendon áp dụng nhiều học bổng hấp dẫn dành cho các học sinh có các giải về học tập và thể thao từ cấp Quận trở lên.

Các danh hiệu cấp quận, thành phố, quốc gia của các cuộc thi do Phòng GD&ĐT các quận, Sở GD&ĐT TP Hà Nội, Bộ GD&ĐT, các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao cấp quận trở lên, các tổ chức Đoàn – Đội tổ chức mà học sinh đạt được năm học trước. Học bổng này sẽ được miễn trừ vào học phí năm học sau, và chỉ tính danh hiệu cao nhất của cùng một cuộc thi.

Giải các cấp

Học bổng

giải nhất

Học bổng

giải Nhì

Học bổng

giải Ba

Học bổng giải Khuyến Khích

Cấp Quốc Gia

20.000.000 vnđ

Cấp Thành phố

10.000.000 vnđ

8.000.000 vnđ

7.000.000 vnđ

6.000.000 vnđ

Cấp Quận

5.000.000 vnđ

4.000.000 vnđ

3.000.000 vnđ

2.000.000 vnđ