Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Bính Thân 2016 Của Các Đơn Vị Giáo Dục Trên Địa Bàn Thành Phố Trường tiểu học Brendon

Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Bính Thân 2016 Của Các Đơn Vị Giáo Dục Trên Địa Bàn Thành Phố

Thực hiện Chỉ thị 3131/CT – BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 25/8/2015 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016; công văn số 81/BGD&ĐT-VP ngày 08/01/2016 về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và công văn số 446/VP-VX ngày 18/01/2016 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của ngành GD&ĐT Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm 2016 như sau:

Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Bính Thân 2016 Của Các Đơn Vị Giáo Dục Trên Địa Bàn Thành Phố

Thông Báo Về Lịch Nghỉ Tết Bính Thân 2016 Của Các Đơn Vị Giáo Dục Trên Địa Bàn Thành Phố