Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân lần thứ V năm học 2020-2021 Trường tiểu học Brendon