Tặng giấy khen cho em học sinh lớp 2 viết thư sâu sắc gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trường tiểu học Brendon

Tặng giấy khen cho em học sinh lớp 2 viết thư sâu sắc gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

UBND quận Thanh Xuân vừa tặng giấy khen cho em Nguyễn Nguyệt Anh, trường Tiểu học Phan Đình Giót – Hà Nội vì đã viết lá thư sâu sắc gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan việc phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Lưu – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ký quyết định khen thưởng em Nguyễn Nguyệt Anh – học sinh lớp 2A8, Trường tiểu học Phan Đình Giót đã có hành động đẹp trong việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài giấy khen, UBND quận Thanh Xuân cũng trích từ quỹ thi đua khen thưởng quận để tặng thưởng em Nguyễn Nguyệt Anh.