Ngành GD&ĐT Phát Động Đợt Thi Đua Lập Thành Tích Xuất Sắc Chào Mừng 20 Năm Ngày Thành Lập Quận Trường tiểu học Brendon

Ngành GD&ĐT Phát Động Đợt Thi Đua Lập Thành Tích Xuất Sắc Chào Mừng 20 Năm Ngày Thành Lập Quận

Nâng cao trách nhiệm của các cấp học, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29/NQ-TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế” và “Đề án phát triển Giáo dục-Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020” , với thành tích đạt vị trí số một của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 13/8/2016 ngành Giáo dục và Đào tạo đã phá

Nâng cao trách nhiệm của các cấp học, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29/NQ-TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế” và “Đề án phát triển Giáo dục-Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020” , với thành tích đạt vị trí số một của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 13/8/2016 ngành Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành lập thành tích xuất sắc chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.

Tới dự lễ có đồng chí Lê Mai Trang, ủy viên thường vụ quận ủy-Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Nguyễn Văn Bình , ủy viên thường vụ quận ủy-Phó Chủ tịch HĐND quận và các đồng chí lãnh đạo các phòng ban của quận.

Ngành GD&ĐT Phát Động Đợt Thi Đua Lập Thành Tích Xuất Sắc Chào Mừng 20 Năm Ngày Thành Lập Quận

Đồng chí Phạm Gia Hữu, Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

phát động thi đua

Trong lễ phát động thi đua, đồng chí Phạm Gia Hữu, Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Các nhà trường tiếp tục phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thi đua phải thực sự là nguồn động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của ngành.Tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ; cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh và tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong học sinh: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với chủ điểm “Truyền thống nhà trường”, khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhà trường . Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Ngành GD&ĐT Phát Động Đợt Thi Đua Lập Thành Tích Xuất Sắc Chào Mừng 20 Năm Ngày Thành Lập Quận
Đồng chí Nguyễn Thúy Hiếu-Hiệu trưởng trường TH Khương Mai

phát biểu hưởng ứng thi đua

Đại diện cho các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng chí Nguyễn Thúy Hiếu-Hiệu trưởng trường TH Khương Mai, đồng chí Đỗ Thị Liên- người đạt giải Nhất trong Hội thi giáo viên dạy tích hợp liên môn cấp quốc gia đã phát biểu hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.

Ngành GD&ĐT Phát Động Đợt Thi Đua Lập Thành Tích Xuất Sắc Chào Mừng 20 Năm Ngày Thành Lập Quận

Đồng chí Lê Mai Trang- Ủy viên thường vụ quận ủy-Phó Chủ tịch UBND quận

phát biểu chỉ đạo, động viên đội ngũ CBQL GD quận Thanh Xuân

Đồng chí Lê Mai Trang, ủy viên thường vụ quận ủy-Phó Chủ tịch UBND quận đã phát biểu ghi nhận thành tích đã đạt được của ngành GD&ĐT năm học 2015-2016, xong các nhà trường cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, sự gương mẫu của đảng viên, cán bộ quản lý, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cha mẹ học sinh, học sinh. Đặc biệt tập trung thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cấu đổi mới giáo dục.