Hợp Tác Giáo Dục Việt Nam-Đài Loan Trường tiểu học Brendon

Hợp Tác Giáo Dục Việt Nam-Đài Loan

Hợp tác giáo dục Việt Nam – Đài Loan – Những cơ hội mới.

Hiện nay, Chính phủ Đài Loan đang thúc đẩy Chính sách Hướng Nam mới, hy vọng thông qua đối ngoại hợp tác quốc tế với các nước ASEAN trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế thương mại và khoa học công nghệ, cùng nhau chia sẻ tài nguyên, nhân tài và thị trường. Vì vậy Chính phủ Đài Loan muốn đưa ra những chương trình giao lưu dài hạn có hiệu quả góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nhau trong tương lai.

Ngày 4/8 vừa qua, Đoàn đại diện các trường phổ thông thành phố Cao Hùng (Đài Loan) đã cùng tham dự hội nghị giao lưu hợp tác với các trường phổ thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Phòng Hợp tác Quốc tế, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Qua trao đổi tại buổi làm việc, hai bên hy vọng thông qua giao lưu hai chiều, thiết lập cơ chế đối thoại hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế và giáo dục, tạo nên mô hình hợp tác mới là hai bên cùng thắng lợi.

Hợp Tác Giáo Dục Việt Nam-Đài Loan

Ông Hoàng Tùng, Giám đốc điều hành trường Brendon cùng tham dự và chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Đài Loan và đại diện Sở giáo dục đào tạo Hà Nội.