Tổng quan về chương trình Tiếng Việt năm học 2022 - 2023 Trường tiểu học Brendon

Tổng quan về chương trình Tiếng Việt năm học 2022 – 2023

Chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo: 

Từ năm học 2021 – 2022 Brendon sử dụng Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Với thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống, bộ SGK này được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức, nhưng kiến thức cần được “kết nối với cuộc sống”, bảo đảm:

 • Phù hợp với người học.
 • Cập nhật những thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa và thực tiễn Việt Nam
 • Giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần (đạo đức, giá trị nhân văn) và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp).

Học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm:

 • Phương pháp học trải nghiệm: Các bài học được thiết kế dưới dạng hình ảnh, hoạt động và các tình huống thực tế, giúp phát huy tối đa năng lực tư duy của trẻ.
 • Cá nhân hóa giáo trình: Mỗi học sinh được kiểm tra năng lực chi tiết và toàn diện. Từ đó, giáo viên có thể xây dựng lộ trình học tập và giáo trình phù hợp với năng lực tư duy riêng của từng em.

Chương trình Văn – Thể – Mỹ cũng được chú trọng, giúp Học sinh phát triển toàn diện tâm lực, trí lực và thể lực làm nền tảng cho các bậc học tiếp theo.

 • Âm nhạc: chương trình của Rock Pop Academy (tên cũ: Young Hit Young Beat Academy) ; nhạc cụ dân tộc.
 • Giáo dục Thể chất: bóng rổ, bóng đá, cầu lông & các hoạt động rèn luyện thể chất khác.
 • Mỹ thuật.

Chương trình Kỹ năng sống: giúp trang bị các kỹ năng sống không chỉ giúp học sinh học tập hiệu quả hơn mà còn giúp trẻ chủ động, tự tin, sáng tạo, biết ứng dụng các kiến thức và kỹ năng để ứng xử và giải quyết các vấn đề trong trường học và cuộc sống.

 • Các bộ kỹ năng học sinh Tiểu học cần có: Kỹ năng Quản lý Cảm xúc, Kỹ năng Tự phục vụ; Kỹ năng Bảo vệ bản thân; Kỹ năng Giao tiếp ứng xử; Giáo dục giới tính; Kỹ năng Làm việc nhóm; Tư duy Sáng tạo; Kỹ năng Học tập; Kỹ năng Quản lý thời gian; Kỹ năng Quản lý tài chính; Kỹ năng Thuyết trình.
 • Mục tiêu hướng đến: Suy nghĩ tốt – Nói lời tốt – Làm việc tốt.

Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh được trực tiếp trải nghiệm trong nhà trường hoặc xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên hoặc người hướng dẫn. Qua đó, người học được phát triển tâm lý, cảm xúc xã hội & các kỹ năng một cách toàn diện.

Tại Brendon, hoạt động Trải nghiệm & Sáng tạo có mặt trong nhiều mặt của việc học thông qua:

 • Các tiết học trải nghiệm sáng tạo
 • Sân khấu tương tác
 • Tổ chức trò chơi
 • Trải nghiệm thực tế bài học bên ngoài trường học
 • Các cuộc thi: phạm vi trường/ lớp
 • Trải nghiệm các hoạt động văn hóa Truyền thống & văn hóa Quốc tế
 • Tham quan, dã ngoại