Đổi mới về chương trình Tiếng Anh trong năm học 2022 - 2023 Trường tiểu học Brendon

Đổi mới về chương trình Tiếng Anh trong năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023, là năm học thứ 12 của trường Tiểu học Brendon, bên cạnh việc duy trì những điểm mạnh trong chương trình Tiếng Anh, với việc bổ sung môn học Well-being (Sức khỏe & Quản lý Cảm xúc xã hội). 

Đây là năm đầu tiên, trường Brendon thí điểm một bộ môn cốt lõi của chương trình Quốc tế Oxford (OIC), đó là môn Wellbeing. Mục đích của môn Wellbeing là giúp học sinh rèn luyện các thói quen lành mạnh về thể chất và tinh thần để có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Chương trình môn Wellbeing được xây dựng theo mô hình đồng tâm xoắn ốc.

Xuyên suốt cấp học, chương trình bao gồm 4 phần:

  • Chăm sóc cơ thể
  • Chăm sóc tâm trí
  • Chăm sóc các mối quan hệ
  • Chăm sóc bản thân và thế giới

Nội dung học của mỗi phần sẽ tăng dần độ phức tạp và mở rộng qua từng khối lớp

Chương trình Tiếng Anh tại Brendon có thời lượng 18 tiết/ tuần, với kết cấu như sau: