Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh: Lớp 1: 4 lớp Lớp 2,3: tuyển bổ sung Sĩ số: 24 học sinh Đối tượng: - Đối tượng vào lớp 1: sinh năm 2014 - Điều kiện sức khỏe: có ...
Xem Chi Tiết
0912 345 678
0912 345 678
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ