Kho học liệu điện tử Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon %

Kho học liệu điện tử

Bài giảng điện tử môn Luyện từ & câu Lớp 5 “Từ đồng âm”

Bài giảng điện tử môn Luyện từ & câu Lớp 5 Bài học ” Từ đồng âm”

Bài giảng điện tử môn Toán lớp 4 “Hình thoi”

Bài giảng điện tử môn Toán Lớp 4 “Hình thoi” Giáo viên: Nguyễn Huyền Thương, Khối 4, Trường Tiểu học Brendon

Giáo án điện tử môn Tiếng Anh Lớp 1 “My School”

Giáo án điện tử môn Tiếng Anh Lớp 1 Bài học “My School”

Bài giảng điện tử môn Toán Lớp 3 “Bảng nhân 8”

Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3 Bài học “Bảng Nhân 8”

Bài giảng điện tử Tiếng Việt Lớp 2 “Bờ tre đón khách”

Bài giảng điện tử, môn Tiếng Việt Lớp 2, bài học “Bờ tre đón khách” Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” Giáo viên: Vương Thu Hằng, Khối 2, Trường Tiểu học Brendon

Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt 1 “Đi học”

Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt lớp 1 Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” Giáo viên: Trần Vân Anh, Khối 1 trường Tiểu học Brendon  

Bài giảng điện tử E-learning môn Tự nhiên & Xã hội Lớp 1: (Bài 14) Tết và Lễ hội năm mới

TNXH1 bài 14 Tết và Lễ hội năm mới Vui lòng bấm [Tải file ngay] để download bài giảng, hoặc bấm chọn các file dữ liệu đi kèm dưới đây: Gói dữ liệu 1 Gói dữ liệu 2 audio Video

Kế hoạch học tập và rèn luyện khối 1 (từ tuần 12 – 14)

Tài liệu tự học tại nhà dành cho học sinh khối 1 năm học 2019 – 2020 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 Tài liệu tự học dành cho khối 1 (tuần 12) Tàu liệu tự học dành cho khối 1 (tuần 13) Tài liệu tự học dành cho khối 1 (tuần 14)