Học phí & Chính sách Tài chính

Biểu phí năm học 2020 - 2021

Biểu phí năm học 2020 – 2021

1. Học phí: nộp theo quý (hai lần 3 tháng và một lần 4 tháng), theo học kỳ (5 tháng) hoặc cả năm học (10 tháng). Giảm trừ 2% nếu nộp theo học kỳ và 5% ...
Xem Chi Tiết
0912 345 678
0912 345 678
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ