Học phí & Chính sách Tài chính Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon Trường tiểu học Brendon %

Học phí & Chính sách Tài chính

Các ưu đãi trong năm học 2022 – 2023

Các ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh Brendon trong năm học 2022 – 2023. Quý Phụ huynh vui lòng đọc kỹ các điều kiện áp dụng. 1. Ưu đãi gia đình:  Ưu đãi 10% học phí cho con thứ hai, thứ ba trong gia đình khi cùng học tại Brendon. Ưu đãi 10% […]