Bản tin tuyển dụng tháng 5-6/2023 Trường tiểu học Brendon

Bản tin tuyển dụng tháng 5-6/2023

Hình thức làm việc: Toàn thời gian- Bán thời gian

Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2023

Tháng 5 và tháng 6 năm 2023, trường Brendon tuyển dụng các vị trí sau đây. Chi tiết về mô tả, yêu cầu và đãi ngộ của công việc, các ứng viên vui lòng click vào đường link bên cạnh vị trí cần tuyển dụng. 

Tuyển dụng giáo viên

Hồ sơ ứng viên vui lòng gửi về cho Ms. Ngọc Nguyễn (phụ trách nhân sự) qua email: tuyendung@brendon.edu.vn, điện thoại: 096.225.0990