Tổng Kết Cuộc Thi Đọc Sách Tiếng Anh Word Count Challenger Tháng 12/2018 Trường tiểu học Brendon

Tổng Kết Cuộc Thi Đọc Sách Tiếng Anh Word Count Challenger Tháng 12/2018

Trong giờ chào chờ sáng thứ hai, ngày 21/1, nhà trường đã trao tặng phần thưởng cho các bạn học có thành tích cao trong cuộc thi WORD COUNT CHALLENGE tháng 12 năm 2018.

Với mục đích nâng cao văn hóa đọc và rèn kĩ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho học sinh, Trường Tiểu học Song ngữ Brendon đã triển khai chương trình đọc sách Tiếng Anh dành cho các học sinh từ khối 2 đến khối 5. Trong tiết đọc sách này, bên cạnh việc sử dụng phần mềm bản quyền của tổ chức Renaissance, các con còn được sử dụng Thư viện sách điện tử gồm hàng trăm ngàn đầu sách Tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi.

Cuối tháng, phần mềm tổng hợp kết quả các bài quiz thống kê. Tổng kết tháng 12/2018, các Brendoners được tuyên dương với thành tích đọc xuất sắc:

Tổng Kết Cuộc Thi Đọc Sách Tiếng Anh Word Count Challenger Tháng 12/2018

1. Đặng Gia Huy, lớp 2B1
2. Nguyễn Thành Minh Khôi, lớp 2B1
3. Hoàng Đỗ Xuân Anh, lớp 2B2
4. Khổng Minh Cát Tường, lớp 2B2
5. Phùng Nguyễn Gia Hân, lớp 2B3
6. Tạ Mỹ An, lớp 2B3
7. Nguyễn Bảo Anh, lớp 2B4
8. Ngô Khôi Minh, lớp 2B4
9. Nguyễn Bá Thiên, lớp 3B1
10. Vũ Ngọc Thanh Lâm, lớp 3B1
11. Trần Ngọc Minh, lớp 4B1
12. Nguyễn Ngọc Vân Trang, lớp 4B2
13. Nguyễn Thế Anh, lớp 5B1
14. Lê An Khánh, lớp 5B2
15. Nguyễn Quang Minh, lớp 5B3

Trong giờ chào chờ sáng nay, 21/1, thầy Hoàng Tùng đã trao tặng phần thưởng cho các bạn. Chúc mừng tất cả các con!