Hợp tác đẩy mạnh tư vấn Tâm lý học đường Trường tiểu học Brendon

Hợp tác đẩy mạnh tư vấn Tâm lý học đường

Sáng ngày 20/05/2020, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp và hai trường Tiểu học Song ngữ Brendon – Phổ thông liên cấp Tây Hà Nội đã diễn ra trang trọng tại WHS. Trong tương lai gần, trường Brendon sẽ tăng cường nhiều hoạt động hợp tác và đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp và 2 trường Phổ thông liên cấp Tây Hà Nội và Tiểu học Song ngữ Brendon đã đi đến mục tiêu: “Xây dựng phòng tâm lý học đường, thực hiện các khóa đào tạo dự phòng cho các đối tượng: cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, phụ huynh, học sinh”. Sáng ngày 20/05/2020, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác được chính thức tiến hành.

Với mục tiêu “Xây dựng phòng tâm lý học đường, thực hiện các khóa đào tạo dự phòng cho các đối tượng: cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, phụ huynh, học sinh”, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp sẽ thực hiện các công tác sau cho 2 trường:

– Tổ chức hoạt động cho phòng tâm lý học đường, đào tạo chuyên viên tư vấn, tham vấn tâm lý học đường;
– Thực hiện các khóa đào tạo dự phòng cho các đối tượng khác nhau trong nhà trường: cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.
– Thực hiện việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh.