Bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 Trường tiểu học Brendon

Bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021

Theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2020-2021, ngành Giáo dục sẽ thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa đối với lớp 1. Bộ GDĐT đã ban hành danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với 46 đầu sách thuộc 5 bộ sách.

Trong thời gian nghỉ do dịch Covid, hội đồng chọn sách gồm Ban giám hiệu cùng các thầy cô trường Brendon đã dày công nghiên cứu và cùng thống nhất lựa chọn bộ sách “CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC” CỦA Nhà xuất bản Giáo dục.

Trong quá trình nghiên cứu và lựa chọn sách, hội đồng chọn sách đã đề ra 4 tiêu chí để cần đạt được, đó là:

  • Tạo điều kiện cho họa sinh học tập tích cực và hiệu quả
  • Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
  • Phù hợp với các yếu tố đặc thù của thành phố Hà Nội
  • Phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục của địa phương

Theo đó, bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” đã được biên soạn ở lớp 1 có sáu ưu điểm nổi bật:

  1. Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của Chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh, giáo viên.
  2. Sách dễ sử dụng, phù hợp cho việc tự học của học sinh, cho việc giảng dạy linh hoạt của giáo viên và cho việc theo dõi, phối hợp của phụ huynh học sinh.
  3. Sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền, theo định hướng nghề nghiệp của học sinh.
  4. Bộ sách góp phần đổi mới phương pháp dạy và học; giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học hiệu quả, giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động học tập của học sinh cũng như các hoạt động kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh.
  5. Bộ sách có Thiết kế mĩ thuật tổng thể, nhất quán và khoa học. Mỗi cuốn sách có thiết kế mỹ thuật đẹp, hấp dẫn, hiện đại; dễ dàng sử dụng cho mỗi học sinh
  6. Bộ sách là một bộ tài liệu dạy học hoàn chỉnh, bao gồm: sách giấy (sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên); Thiết bị, đồ dùng dạy học; Sách mềm (sách điện tử) : việc dạy học được hỗ trợ bởi hệ thống phần mềm và học liệu điện tử dành cho học sinh và giáo viên (Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng kì vọng của giáo viên và phụ huynh).

Với những đặc trưng nói trên, chắc chắn bộ sách sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.