Giáo viên - người làm nên Brendon Trường tiểu học Brendon

Giáo viên – người làm nên Brendon

Sau 11 năm thành lập, đội ngũ giáo viên Brendon ngày một gặt hái nhiều thành công và điều đó được chứng minh bằng những thành tích tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục.

Năm học 2020 – 2021

 • Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học” cấp Quận: Cô Vũ Thị Trang & Vũ Thu Thủy đạt giải Ba
 • Cuộc thi “Kỹ năng Công nghệ Thông tin dành cho Giáo viên & Nhân viên nhà trường” cấp Quận: Cô Phạm Thùy Linh đạt giải Nhì tại bảng thi dành cho Giáo viên; cô Đinh Phương Thảo đạt giải Khuyến khích tại bảng thi dành cho Nhân viên nhà trường.

Năm học 2019 – 2020

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Nguyễn Thị Thủy – Giải Khuyến khích môn Tiếng Việt; cô Đỗ Thị Hiền – Giải Khuyến khích môn Mỹ thuật; thầy Đỗ Đình Tôn – GVDG môn Thể dục.

Năm học 2018 – 2019

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Vũ Thị Trang – Giải Nhì môn Toán; thầy Đỗ Đình Tôn – Giải Khuyến khích môn Thể dục; cô Nguyễn Thị Thủy – GVDG môn Toán; cô Đặng Diệu Hà – GVDG môn LTVC; Nguyễn Thị Thanh Hương – GVDG môn Thủ công.
 • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận: cô Nguyễn Hải Yến, cô Vũ Thu Thủy

Năm học 2017 – 2018

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Vương Thu Hằng – Giải Ba môn Toán; cô Đặng Diệu Hà – GVGD môn LTVC; cô Nguyễn Hải Yến – GVDG môn Tập đọc; cô Phạm Kiều Trang – GVDG môn Âm nhạc; cô Bùi Minh Thúy – GVDG môn Tiếng Việt; cô Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Trang Ngân, cô Lương Ngọc Anh – GVDG môn Tiếng Anh;
 • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận: cô Bùi Minh Thúy, cô Hoàng Lệ Thu Trà.
 • Cuộc thi Kỹ năng Công nghệ Thông tin và Phần mềm ứng dụng: cô Nguyễn Thị Trang – Giải Nhì; cô Đặng Diệu Hà – Giải Ba, cô Phạm Thị Nguyệt – Giải Ba.

Năm học 2016 – 2017

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Bùi Minh Thúy – GVDG môn TNXH; cô Trần Thị Xuân – GVDG môn Tiếng Việt; cô Nguyễn Thị Thủy, cô Nguyễn Thị Hiền – GVDG môn Toán; cô Phạm Thị Hoài Nam – GVDG môn Tiếng Việt; cô Đỗ Thị Hiền – GVDG môn Mỹ thuật, cô Phùng Ngọc Hà – GVDG môn Âm nhạc; cô Nguyễn Hồng Anh, cô Phạm Thục Trinh, cô Lương Ngọc Anh – GVDG môn Tiếng Anh.
 • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận: cô Bùi Minh Thúy, cô Hoàng Lệ Thu Trà, cô Phạm Thị Hoài Nam

Năm học 2015 – 2016

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Đỗ Thị Hiền, môn Mỹ thuật – Giải Khuyến khích; cô Phạm Thục Trinh, môn Tiếng Anh – Giải Khuyến khích; cô Bùi Minh Thúy – môn Tự nhiên & Xã hội; cô Trần Thị Xuân – môn LTVC; cô Nguyễn Thị Hiền – môn Toán.
 • Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận: cô Nguyễn Thị Thủy, cô Bùi Minh Thúy, cô Phạm Thị Hoài Nam, cô Trần Thị Xuân.

Năm học 2014 – 2015

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Quận: cô Nguyễn Thị Hoa – GVDG môn Toán; cô Ngô Thị Thao – GVDG môn LTVC; cô Phạm Thị Hoài Nam – GVDG môn Tập đọc; cô Trần Thị Hồng Hạnh – GVDG môn Tập đọc.
 • Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp Quận: cô Trần Thị Kim Anh, cô Bùi Minh Thúy, cô Nguyễn Thị Hoa, cô Phạm Thị Hoài Nam và cô Trần Thị Hồng Hạnh.

Năm học 2013 – 2014

 • Tổng Phụ trách giỏi cấp Quận: Hoàng Lệ Thu Trà.