Vòng Loại Cấp Trường Cuộc Thi Toán Violympic Trường tiểu học Brendon

Vòng Loại Cấp Trường Cuộc Thi Toán Violympic

Ngày 27/12/2013 đến ngày 03/1/2014, trường Brendon tổ chức vòng thi 10 – thi Toán qua Internet

Ngày 27/12/2013 đến ngày 03/1/2014, trường Brendon tổ chức vòng thi 10 – thi Toán qua Internet cấp trường cho những học sinh đã qua được 9 vòng thi tự luyện.
Thời gian cụ thể từng khối như sau:

14:00 Thứ 6, ngày 27/12/2013 Lớp 1A1
13:45 Thứ 2, ngày 30/12/2013 Lớp 1A2
15:00 Thứ 2, ngày 30/12/2013 Lớp 1A3
14:00 Thứ 3, ngày 31/12/2013 Lớp 2A1
15:00 Thứ 3, ngày 31/12/2013 Lớp 2A2
14:10 Thứ 5, ngày 2/1/2013 Lớp 3A2
15:10 Thứ 5, ngày 2/1/2013 Lớp 3A1
09:35 Thứ 6, ngày 03/1/2014 Lớp 5A1
14:00 Thứ 6, ngày 03/1/2014 Lớp 4A1

Các bạn có thành tích thi tốt nhất sẽ được tiếp tục lọt vào vòng thi cấp Quận.

Nhà trường chúc các con thi tốt!