Sơ Kết Cuộc Thi" Book Lover,BookWorm & Me" Trường tiểu học Brendon

Sơ Kết Cuộc Thi” Book Lover,BookWorm & Me”

Từ trung tuần tháng 12 năm 2014, Trường Tiểu học Brendon tổ chức cuộc thi “Book lovers, bookworms & me” nhằm khơi dậy tình yêu đọc sách của các con.

Thông qua hình thức kể chuyện ( Tiếng Việt và Tiếng Anh) các con sẽ tự mình kể lại những câu chuyện mà các con đã đọc và cảm thấy tâm đắc nhất. Và với hình thức sáng tác truyện tranh đã có rất nhiều tác phẩm được gửi về.

Sau quá trình chấm giải công minh, 20 gương mặt xuất sắc nhất đã được xướng tên trong đêm văn nghệ Let’s sing Christmas Carols sẽ cùng nhau tranh tài vào ngày 17/1/1014.

Danh sách top 10 nội dung sáng tác truyện tranh:

 1. Lê Phương Bảo Anne, lớp 1A1
 2. Phan Nguyên Khải, lớp 1A1
 3. Đinh Hương Giang, lớp 2A2
 4. Trần Lê Trung Kiên, lớp 2A2
 5. Nguyễn Tùng Lâm, lớp 3A1
 6. Nguyễn Bảo Lâm, lớp 4A1
 7. Vương Quốc Huy, lớp 4A1
 8. Đặng Đình Khánh An, lớp 4A1
 9. Park Seo Joon, lớp 4A1
 10. Đặng Lê Quỳnh Trang, lớp 5A1

Danh sách top 10 nội dung kể chuyện

 1. Phan Lê Hà Thảo, lớp 1A1
 2. Nguyễn Chu Vân Khánh, lớp 1A1
 3. Đặng Hoàng Ngọc Anh, lớp 1A1
 4. Nguyễn Lê Hiểu Minh, lớp 1A3
 5. Phạm Nguyên Hạ, lớp 1A3
 6. Tạ Xuân Hiếu Anh, lớp 2A1
 7. Nguyễn Khánh Phương, lớp 3A1
 8. Khổng Phạm Minh Anh, lớp 3A2
 9. Mai Hải An, lớp 4A1
 10. Phạm Hoàng Khải Minh, lớp 5A1