BỘ MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Hai bộ môn Toán và Tiếng Việt do cô chủ nhiệm của mỗi lớp đảm nhiệm, với phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, không đặt áp lực lên học sinh mà chỉ tạo nguồn cảm hứng học tập.

Việc sử dụng giáo cụ trực quan luôn được khuyến khích áp dụng để bài giảng của giáo viên đi sâu vào trí nhớ của các con. Ngoài ra, phương pháp "học đi đôi với hành" cũng luôn tạo ra những tiết học vui vẻ, hiệu quả.

Bài tập về nhà không quy định bắt buộc đối với học sinh khối lớp 1, 2, 3.


   

Trò chơi "Hái nấm" trong giờ học Toán về phép cộng lớp 2.Đưa học sinh lớp 5 thăm Hồ Hoàn Kiếm để giúp các con miêu tả
cảnh hồ thực tế và sinh động hơn cho môn Tập Làm Văn.