CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ICT
Bộ môn ICT (viết tắt của cụm từ Information and Communication Technologies) được giảng dạy trong nhà trường được hiểu là Việc Dạy và Học sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

1.   


     ICT trong nhà trường được hiểu là nhận biết và sử dụng các phần mềm tin học, sau môn học học sinh biết sử dụng thành thạo paint để vẽ tranh, nâng cao trí tưởng tượng, Word để soạn thảo văn bản, thiết kế bài thuyết trình bằng PowerPoint, cách sử dụng và làm việc với email, google drive, tạo video bằng phần mềm chuyên nghiệp và bước đầu sử dụng được bảng tính điện tử excel.

 


Các con say sưa thực hành trong giờ ICT