phat trien toan dien

Hội thảo “Những vấn đề tâm lý cần được chú trọng ở lứa tuổi tiểu học”

12/10/2020|Quản Trị Viên

Giai đoạn tiểu học là giai đoạn phát triển tâm sinh lý quan trọng nhất của học sinh. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, học sinh trung học thậm chí là sinh viên đại học có những vấn đề tâm lý được bắt nguồn từ thời học tiểu học. Trên thực tế, […]

0914.624.358
0914.624.358
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ