LỊCH HOẠT ĐỘNG & SỰ KIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

29/11/2019|Quản Trị Viên

*Lưu ý: đây là lịch hoạt động dự kiến và có thể được thay đổi. Nhà trường sẽ gửi thông báo tới quý Phụ huynh trước khi diễn ra các hoạt động/ sự kiện qua email/sổ báo bài/sms.

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

 

 

0914.624.358
0914.624.358
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ