Đồng phục học sinh

Đồng phục học sinh và quy định mặc đồng phục

Đồng phục học sinh và quy định mặc đồng phục

Học sinh Brendon đi học mặc đồng phục theo lịch như sau: Mùa hè:  Thứ Hai: mặc bộ sơ mi Thứ Ba, thứ Tư & thứ Năm: bộ Polo, quần sooc/ váy hoặc bộ thể ...
Xem Chi Tiết
0914.624.358
0914.624.358
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ