Môn Ngữ Âm-PHONICS

07/10/2019|Quản Trị Viên

Năm học 2018 – 2019, trường tiểu học Brendon đưa Phonics vào chương trình học Tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 1, 2.

Phonics được hiểu là các quy tắc chung đọc tiếng Anh. Nhưng trong việc đọc Tiếng Anh, một vần có thể có nhiều cách đọc khác nhau và có nhiều qui luật đọc.

Môn Ngữ Âm-PHONICS

Các con nhận diện và ghi nhớ 26 chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh

Việc học Phonics giúp các con:

– Nhận diện và ghi nhớ được 26 chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh.
– Biết tên gọi, cách phát âm của từng chữ cái và các từ quen thuộc, gần gũi hàng ngày bắt đầu bằng chữ cái đó thông qua những âm thanh, hình ảnh hỗ trợ sinh động.
– Phát âm chuẩn mực, tinh tế về: trọng âm, âm gió, âm cứng, âm mềm, âm câm, âm dài, âm ngắn..
– Ngữ điệu tự nhiên trong câu.
– Biết nhìn chữ và tự đọc, không cần nghe đọc mẫu.
– Khi nghe, có thể viết ra từ ngữ nghe được, cho dù chưa biết nghĩa.

0914.624.358
0914.624.358
Chat Facebook
Chat Facebook
Liên hệ
Liên hệ