CÁC KÌ THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
Mỗi năm lại có hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới tham gia vào các kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers . Con số này đã nói lên tính phổ biến và tầm quan trọng của các chứng chỉ này đối với những người học tiếng Anh.
CÁC KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
Gồm 3 kỳ thi Starters, Movers, Flyers trong hệ thống tiêu chuẩn Cambridge English.