HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH
Trường Tiểu học Song ngữ Brendon đã áp dụng phương pháp Đan Mạch trong việc dạy và học môn mỹ thuật từ năm học 2016 - 2017.
YOUNG HIT YOUNG BEAT
Trong những tiết âm nhạc đầu tiên của năm học mới 2018 – 2019, các Brendoners đã thấy có những điều khác biệt và thú vị chưa?
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Có rất ít trường học có nhiều hơn một tiết học thể dục trong thời khóa biểu. Tại trường Tiểu học Song ngữ Brendon trong thời khóa biểu luôn có 2 tiết giáo dục thể chất, với một tiết thể dục nằm trong chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một tiết thể thao tự chọn với nội dung riêng biệt của nhà trường.