Tuyển sinh CHƯƠNG TRÌNH PRE-SCHOOL
Số buổi: 12 buổi, từ 13/1/2018 – 21/4/2018

Thời gian: từ 9:00 – 15.30, thứ Bảy hàng tuần