HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP ĐAN MẠCH
Trường Tiểu học Song ngữ Brendon đã áp dụng phương pháp Đan Mạch trong việc dạy và học môn mỹ thuật từ năm học 2016 - 2017.
YOUNG HIT YOUNG BEAT
Trong những tiết âm nhạc đầu tiên của năm học mới 2018 – 2019, các Brendoners đã thấy có những điều khác biệt và thú vị chưa?
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Có rất ít trường học có nhiều hơn một tiết học thể dục trong thời khóa biểu. Tại trường Tiểu học Song ngữ Brendon trong thời khóa biểu luôn có 2 tiết giáo dục thể chất, với một tiết thể dục nằm trong chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một tiết thể thao tự chọn với nội dung riêng biệt của nhà trường.
TỰ NHIÊN & XÃ HỘI - KHOA SỬ ĐỊA
Song song cùng những bộ môn văn hóa Toán - Tiếng Việt, bộ môn Tự nhiên & Xã hội với học sinh khối 1,2,3 và Khoa - Sử - Địa dành cho học sinh lớp 4, 5 chiếm một phần quan trọng trong việc học tập và thu nhận kiến thức của trẻ.
TIẾT THƯ VIỆN
Khác với các trường học khác, thư viện đơn thuần là nơi các con đọc và mượn những cuốn sách/truyện để giải trí, tìm tòi thêm sau giờ học. Nhưng ở Brendon, việc tới thư viện đọc sách đã trở thành một nếp sinh hoạt định kỳ vì bộ môn Thư viện được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức.
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN POMATH
Trường Tiểu học Song ngữ Brendon đưa Toán Pomath vào chương trình học chính khóa khối 1,2 năm học 2018 - 2019.
KỸ NĂNG SỐNG
Môn kỹ năng sống ở trường Tiểu học Song ngữ Brendon với tiêu chí dạy học sinh 3 điều tốt: nói lời tốt, làm việc tốt và suy nghĩ tốt.
[1] 2  >