LOGICAL GAME
Junior Start up Vietnam (JSV) là dự án được ươm tạo và bảo trợ bởi BK-Holdings (ĐH Bách Khoa Hà Nội) kết hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Junior Achivement (JA Worldwide), Cisco, Microsoft (Hoa Kỳ)… cung cấp các chương trình đào tạo dành cho các bạn nhỏ (từ Tiểu học đến THPT) yêu thích các chương trình về khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp.


(Lập trình cấp 1): Thứ Hai, từ 16:15 đến 17:15 ,học tại phòng Lab, Tầng 3. 

Học phí: 1.710.000đ/ khóa 9 buổi

Mức phí ưu đãi này dành riêng cho hs Brendon

Khai giảng: 10/9. Nội dung khóa học:

o   Cài đặt, sử dụng phần mềm Scratch; Tham gia cộng đồng lập trình nhí quốc tế trên server của MIT.

o   Sử dụng “sân khấu”,”nhân vật” để xây dựng Game đơn giản: Game kể truyện lịch sử, kể chuyện cổ tích…

o   Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tập: Sách điện tử, Câu chuyện lịch sử,…

o   Thực hành Lập trình Robot cơ bản 


Sử dụng ngôn ngữ lập trình SCRATCH để xây dựng những trò chơi