CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TIẾNG ANH
Giáo trình Science của nhà xuất bản Macmilan theo sát chương trình giảng dạy khoa học và được viết bởi những tác giả uy tín tại Anh Quốc.

Thông qua việc kích thích các hoạt động thực tế, học sinh được giáo viên hướng dẫn cách phát triển kĩ năng nghe nói cùng những hiểu biết chung về khoa học một cách thoải mái nhất.   *Những ưu điểm nổi bật của giáo trình Science MacMilan
  • - Thực hành chính là phương thức tốt nhất giúp học sinh hiểu và ghi nhớ kiến thức. Những thí nghiệm của giáo trình rất dễ thực hiện, dễ hiểu và thú vị.
  • - Đối với trẻ em trong đội tuổi từ 6-12, nhu cầu đầu tiên là được khám phá những sự vật, sự việc gần gũi xung quanh chúng. Với giáo trình Science MacMilan, mỗi bài học là một cuộc tìm hiểu về môi trường xung quanh các em, khiến các em cảm thấy hào hứng hơn với khoa học.
  • - Cuốn giáo trình với các kiến thức đầy đủ, toàn diện phân bổ phù hợp với lứa tuổi và năng lực tiếp thu của học sinh.
  • - Kết quả học tập được thể hiện rõ ràng và minh bạch giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể tự đưa ra những đánh giá khách quan về mức độ tiếp thu và tiến bộ của con em/học trò của  mình.