TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
Trường Tiểu học Song ngữ Brendon cần tuyển 01 kế toán viên kinh nghiệm trên 6 năm.
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Trường Tiểu học Brendon cần tuyển giáo viên Tiểu học có trên 6 năm kinh nghiệm.
TUYỂN TRỢ LÝ NHÂN SỰ
Trường Tiểu học Brendon cần tuyển 01 trợ lý nhân sự.
TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Trường Tiểu học Brendon cần tuyển 01 nhân viên văn phòng.
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
Trường Tiểu học Brendon cần tuyển giáo viên Tiếng Anh có trên 3 năm kinh nghiệm.
TUYỂN NHÂN VIÊN PR
Trường Tiểu học Brendon cần tuyển 01 nhân viên PR, lương thưởng cạnh tranh.
NHÂN VIÊN IT
Trường Tiểu học Brendon tuyển dụng 01 vị trí nhân viên IT, đặc biệt ưu tiên ứng viên có hiểu biết và khả năng làm việc digital marketing.