LỊCH NGHỈ LỄ NĂM HỌC 2018 - 2019


02/09/2018 - 03/09/2018: Nghỉ Lễ Quốc Khánh

20/11/2018: Nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam

01/01/2019 : Nghỉ Tết Dương lịch 

30/01/2019 - hết ngày 13/02/2019: Nghỉ Tết Âm lịch

13/04/2019 - 15/04/2019:  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

30/04/2019 - 01/05/2019: Nghỉ Ngày Chiến Thắng và Ngày Quốc tế Lao Động