SCHOOL CALENDAR 2018 - 2019
Field trip plans, outdoor activities, events, etc.
YOUNG HIT YOUNG BEAT
Have you found differences and interests in the first music lessons of the new school year 2018-2019 yet?
POMATH PROGRAM
Brendon Primary School: PoMATH application to Primary teaching program for the 1st and the 2nd grades in the incoming school year 2018-2019.
Chung kết cuộc thi sách" Book Lovers, Bookworms & me"
Ngày 17/1/2014, vòng chung kết cuộc thi Book Lovers, Bookworms & Me đã được tổ chức tại sân trường. Đây là cuộc thi đươc phát động trong hai tháng 11 và 12 của năm trước nhằm khích lệ học sinh tích cực đọc sách hơn. Vòng Sơ khảo đã được tổ chức với sự tham gia của học sinh toàn trường. Các con được lựa chọn tham gia một trong hai hình thức kể chuyện hoặc sáng tác truyện tranh.