VĂN - THỂ - MỸ


Ba bộ môn Văn - Thể - Mỹ đều do các giáo viên chuyên biệt đảm trách.


Văn nghệ: bao gồm các môn Âm nhạc (chính khóa), và các môn học lựa chọn được tổ chức dưới dạng Câu lạc bộ như (piano, organ, dàn hợp xướng, múa)


Giờ học Âm nhạc chính khóa

Thể dục: bao gồm các môn thể thao như Bóng rổ, Võ, Cầu lông, Bóng bàn... được giảng dạy trong chương trình chính khóa.

Giờ thể dục với những môn thể thao cơ bản: bóng đá, bóng rổ...


Mỹ thuật: bao gồm các môn Mỹ thuật, Thủ công (chính khóa), CLB Khéo tay hay làm (ngoại khóa lựa chọn).