CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
Brendon tự hào là trường Tiểu học đầu tiên tại Hà Nội sử dụng giáo trình Our World cho chương trình giảng dạy Tiếng Anh chính thức.
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH VƯƠNG QUỐC ANH
Tại Brendon, ngoài chương trình các bộ môn học bằng Tiếng Việt, nhà trường cũng áp dụng giảng dạy chương trình 3 môn cơ bản của Tiểu học Vương Quốc Anh một cách chính thức.
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ICT
Bộ môn ICT (viết tắt của cụm từ Information and Communication Technologies) được giảng dạy trong nhà trường được hiểu là Việc Dạy và Học sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TIẾNG ANH
Giáo trình Science của nhà xuất bản Macmilan theo sát chương trình giảng dạy khoa học và được viết bởi những tác giả uy tín tại Anh Quốc.
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TIẾNG ANH - MATHS
Toán Tiếng Anh – Maths là một trong 3 môn học chính thức của giáo dục Tiểu học Anh Quốc.
CÁC KÌ THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
Mỗi năm lại có hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới tham gia vào các kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge Starters, Movers và Flyers . Con số này đã nói lên tính phổ biến và tầm quan trọng của các chứng chỉ này đối với những người học tiếng Anh.