TỰ NHIÊN & XÃ HỘI - KHOA SỬ ĐỊA
Song song cùng những bộ môn văn hóa Toán - Tiếng Việt, bộ môn Tự nhiên & Xã hội với học sinh khối 1,2,3 và Khoa - Sử - Địa dành cho học sinh lớp 4, 5 chiếm một phần quan trọng trong việc học tập và thu nhận kiến thức của trẻ.
TIẾT THƯ VIỆN
Khác với các trường học khác, thư viện đơn thuần là nơi các con đọc và mượn những cuốn sách/truyện để giải trí, tìm tòi thêm sau giờ học. Nhưng ở Brendon, việc tới thư viện đọc sách đã trở thành một nếp sinh hoạt định kỳ vì bộ môn Thư viện được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức.