LỊCH NGHỈ LỄ NĂM HỌC 2016 - 2017


02/09/2016 - 04/09/2016: Nghỉ Lễ Quốc Khánh

20/11/2016: Nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam

01/01/2017 - 02/01/2017: Nghỉ Tết Dương lịch (02/01/2017 nghỉ bù vì ngày 01/01/2017 là ngày Chủ Nhật)

23/01/2017 - 03/02/2017: Nghỉ Tết Âm lịch

06/04/2017:Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

30/04/2017 - 02/05/2017: Nghỉ Ngày Chiến Thắng và Ngày Quốc tế Lao Động

24/05/2017: Bế giảng kết thúc năm học 2016 -2017