LỊCH NGHỈ LỄ NĂM HỌC 2017 - 2018
02/09/2017 - 04/09/2017: Nghỉ Lễ Quốc Khánh

20/11/2017: Nghỉ Ngày Nhà giáo Việt Nam

01/01/2018 : Nghỉ Tết Dương lịch 

12/02/2018 - hết ngày 23/02/2018: Nghỉ Tết Âm lịch

25/04/2018:  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

30/04/2017 - 01/05/2017: Nghỉ Ngày Chiến Thắng và Ngày Quốc tế Lao Động