NGÀY HỘI CNTT BRENDON NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 24/12, trường Tiểu học Brendon đã tổ chức Ngày hội Công nghệ Thông tin Cấp Cơ sở.

Qua hội thi, các thầy cô giáo Brendon đã thể hiện sức sáng tạo đáng để qua những sản phẩm hỗ trợ giảng dạy, học tập có ứng dụng CNTT. Chúc mừng các thầy cô và mong các thầy cô hãy cố gắng phát huy hơn nữa những sáng tạo để đem đến cho các con học sinh nhiều giờ học hay hơn nữa.