NGOẠI KHOÁ THÁNG 9 THỰC HÀNH VĂN HOÁ XẾP HÀNG
Trong tháng 9, các con đã được học kỹ năng xếp hàng và ứng xử văn minh nơi công cộng.

Từ khối 1 đến khối 3, các con đã thực hành xếp hàng kết hợp với các bài học khác nhau:

- Khối 1: đi mua hàng tại siêu thị và xếp hàng thanh toán. 
- Khối 2: xếp hàng mua vé, đi xe bus BRT và tìm hiểu giao thông trên cầu bộ hành. 
- Khối 3: đi xe bus nhanh BRT và thực hành bài học "Tiền Việt Nam": sử dụng "ngân sách" được cấp để mua sách vở, dụng cụ học tập. 

Các con luôn nhớ đi bộ trên vỉa hè bên phải 


Dù đi trên cầu bộ hành các con vẫn nhớ đi thành hàng lối bên phải. 


Sang đường tại nơi có vạch kẻ đường khi đèn cho người đi bộ bật xanh.


Xếp hàng mua vé xe bus nhanh BRT

Đi xe bus


Học cách xem giá ở siêu thị

Cân nhắc chọn món đồ phù hợp. Cầu vượt bộ hànhXếp hàng thanh toán