LỚP ALL DAY ENGLISH HÈ 2017
ALL DAY ENGLISH là khoá học hoàn toàn sử dụng Tiếng Anh trong mọi hoạt động của học sinh (học, ăn, ngủ, chơi).


Khoá học kéo dài 8 buổi, vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, từ 8:00 – 16:00. Các môn học: English Fluency (Tiếng Anh Giao Tiếp), Science (Khoa học), Phonics (Ngữ âm), Drama (Kịch), Physical Exercise (Thể dục) được đảm trách bởi giáo viên bản ngữ. Các giáo viên Tiếng Anh người Việt của Brendon có nhiều kinh nghiệm, trình độ sư phạm giỏi và yêu trẻ sẽ giảng dạy các môn Grammar (Ngữ pháp), Tiếng Anh qua các bài hát và Luyện nghe phòng Lab.