SUMMER BIZ 2017
Trong tuần đầu tiên của tháng Sáu, học sinh lớp 3, 4, 5 (năm học 2017 - 2018) sẽ được làm quen với chương trình Quản lý tài chính cá nhân, do tổ chức phi lợi nhuận JA More than Money tổ chức trên toàn thế giới.

Chương trình không chỉ hướng đến việc mang lại giá trị kiến thức, mà hơn thế nữa, là giá trị về mặt Kỹ năng quản lý tài chính cho các em học sinh. Những giá trị ấy sẽ theo các con đến khi trường thành, đồng thời tập thói quen tự lập, tư duy, làm việc nhóm. 
Sau khi tham gia khóa học, học sinh sẽ thu được những kiến thức sau:
- Vai trò về tiền tệ trong xã hội:
- Nhận thức giá trị lao động trong cuộc sống.
 - Cách tiêu dùng thông minh (bao gồm kiến thức về quản lý chi tiêu, tiết kiệm và sẻ chia cộng đồng).
 - Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh (tự kiếm tiền bằng một công việc kinh doanh nhỏ theo thế mạnh và sở thích của mỗi học sinh.).
 - Kiến thức thực tiễn về kinh doanh và tiền tệ.
Làm quen với định nghĩa về tiền trong xã hội.
Thiết kế mẫu tiền giấy
Nhận "phát vốn" bằng Brendong - đồng tiền có giá trị trong phạm vi trường Brendon. 
Lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm. 
Làm quen với khái niệm và các ngân hàng thương mại quen thuộc ở VN.
Tập làm quen với việc giao dịch tại ngân hàng.