DEMO LỚP HỌC KHOA HỌC, LẬP TRÌNH SÁNG TẠO JSV
Chương trình Khoa học, Lập trình sáng taọ JSV sẽ được giảng dạy tại Brendon từ 12/6.

Junior Start up Vietnam (JSV) là dự án được ươm tạo và bảo trợ bởi BK-Holdings (ĐH Bách Khoa Hà Nội) kết hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Junior Achivement (JA Worldwide), Cisco, Microsoft (Hoa Kỳ)… cung cấp các chương trình đào tạo dành cho các bạn nhỏ (từ Tiểu học đến THPT) yêu thích các chương trình về khoa học, sáng tạo và khởi nghiệp. Với mục đích ươm mầm tài năng công nghệ, đồng thời khởi tạo cho thế hệ trẻ nền tảng kỹ năng của công dân thế kỷ 21, JSV truyền cảm hứng cũng như nâng tầm giá trị sáng tạo cho những ý tưởng có thể thay đổi cuộc sống. Đặc biệt, trong mùa hè này JSV phối hợp cùng Brendon xây dựng chương trình các khoá học Khoa học, Lập trình Sáng tạo đặc biệt dành cho các bạn học sinh Tiểu học. Và JSV đã chọn dạy một số buổi dạy demo cho để các bạn nhỏ có thể hình dung rõ hơn về chương trình học.

Một số hình ảnh về chương trình Get Green tại lớp 3A3:


Các bạn lớp 5A2 được tham hương trình lập trình sáng tạo trên nền tảng ngôn ngữ SCRATCH - được phát triển bởi MIT (Massachusetts Institute of Technology) thu hút các bạn bằng các project thiết kế, lập trình game xây dựng nhân vật theo ý tưởng